Цената на времето ни – цената на времето прекарано в офиса

Представете си, че има банка, която ще ви носи всяка сутрин приход в размер на 86,400 евро. Балансът от парите, след като премине един ден, не излиза на сметка на следващия ден.