Избор на типа и местоположението на пералнята машина

Много зависи от това къде планирате да инсталирате машината. В кухня, където се изисква еднакъв стил, се купуват частично вградени перални машини – под плота или изцяло вграден, за да се съчетае с мебелната фасада.