Съвети за безопасност при изнасяне на пиана

Ако се налага да се местите в нов дом, а имате музикален инструмент и не какъв да е, а пиано, то трябва да подходите с внимание и грижа.