Колко нули има в един трилион

Броят на нулите в трилион зависи от това в коя страна живеете и коя скала от елементи, дълга или къса, използвате.

Колко нули има в един трилион?

В Русия е обичайно да се използва така наречената кратка скала, защото трилионът тук е един и 12 нули. Във Франция или Германия се използва дълъг мащаб от имена, трилион в тези страни (и някои други) е една и 18 нули. Разликата се дължи на историята на „изобретяването“ на големи числа и на логиката при определянето на имената.

Ако това ви се струва интересно и сте само 7 клас, но ви предстоят матури, прочетете информацията по-долу:

Дълги и кратки имена на големи числа

Историята на големите числа започва с термина „милион“. За първи път се намира в ръкописите на византийски гръцки монах, учен, преводач и теолог Максим Плануд, който е живял през 1260 – 1305 г. сл. Хр. Една от основните достойнства на Плануд е трактат за десетичната система, приета от индианците. Той допринесъл за популяризирането и прилагането му в Европа. Освен това „милионът“ се намира в английските ръкописи от XIII век, в книгата на Марко Поло, в анонимна печатна аритметика, публикувана в Тревизо (Италия). През 15 век в ръкописа Никола Шуке (Франция) – първите известни препратки към термините „милиард“ – един и 12 нули; „Трилион“ – една и 18 нули. А през 80-те години на 15-ти век във Франция вече е създадена система за назоваване на големи числа, така наречената дълга.

Колко нули има в един трилион?

В дългосрочен план, като база се вземат милиони и всеки нов голям брой е милион пъти по-голям. Така един милиард е един и 12 нули, въпреки че стойността на хиляда милиона (едно и 9 нули) се използва паралелно, най-вероятно под влияние на икономическите изчисления: английската Уикипедия дава тези две значения на думата „милиард“.

Scroll to Top