Колко отпадъци се генерират по време на демонтиране на сгради

Всяка сграда, построена в древни времена, в крайна сметка изисква или реконструкция, или ликвидация, или възстановяване, чрез частична ликвидация. Процесът на елиминиране на сградите е сложен и следователно се организира на етапи. Този процес включва много услуги, които изчисляват всичко до най-малкия детайл. Строителните организации се занимават с демонтаж, изчисляват количеството строителни отпадъци, които ще останат след демонтажа.

За почистване на мазета и тавани, след ремонт или сезонно, потърсете екипите на фирма за региона на София.

В условията на гъста и тежка конкуренция на търговските организации е трудно да се намери място за изграждане на подобна или нова сграда и следователно в съгласие с властите се търсят такива сгради, чието функциониране е невъзможно или принадлежи към категорията „особено опасни”. Трудно е да се разруши сграда в града, тъй като мястото е необходимо, а мястото е ограничено само от платформа на няколко метра около разрушената сграда. Необходимо е да се изчисли количеството на строителните отпадъци, които да бъдат постепенно премахнати или повторно използвани.

От фирма kamion.bg се занимават само квалифицирано по премахване на строителни отпадъци, изчисляване на количеството отпадъци и възможностите за тяхното обезвреждане.

Демонтажът на сгради може да се извърши по няколко начина: чрез физическа сила на човек, чрез оборудване и компетентно да се взриви фундаментът на сградата. Но тук имаме нужда от компетентни сапьори и балисти, които ще изчислят траекторията на падането на разрушените блокове. Демонтажът се извършва на два етапа. На първия етап е направен вътрешен анализ на преградни стени и отвори, за да се намали трайността на конструкцията. В същото време размерът на отпадъците се изчислява в размер на 50% на 1 кв. м от сградата и се изнася на етапи, за да не се увеличава напрежението върху носещата конструкция и да не се излагат на риск работниците. Вторият етап е незабавното демонтиране. След отстраняването на големи отпадъци и е крайната зона за почистване.

При разрушаването на сграда е необходимо: да се изчисли квадратурата, броя на използваните механични средства и количеството отпадъците. Последните, предвид 90% могат да се използват за друга сграда или за реконструкция на разрушената сграда. Анализирането се прави на база компонентите на строителните отпадъци, тъй като някои от тях не се допускат до погребване. Това изисква задълбочен предварителен анализ. „Прилагат се препоръки за изчисляване на разходите за разработване на технологични регламенти за обработка на отпадъци от строителство и разрушаване. Според тези препоръки строителните отпадъци се разделят на категории и след това се изнасят. Без съгласуване с регулаторните органи, като например опазването на околната среда, процесът на износ не може да започне, тъй като някои отпадъци се класифицират като опасни.

Как се извършва събирането на боклук?

Основният принцип е мултифункционалността на фирма за събиране на боклука е свързан с политиката й. Важно е организацията да може да осъществява износа на всеки етап от работата, в противен случай може да се забави.

Строителните отпадъци се отстраняват чрез контейнери от 5 до 40 кубични метра. Най-добрият вариант на строителната площадка е контейнерът да бъде 20-30 кубични метра, тъй като строителните отпадъци се раздробяват и опаковат, преди да бъдат извадени и след това се изнасят за рециклиране, но могат също така да се използват за изграждане на нова сграда.

 

Scroll to Top