Технологичен и производствен процес по автомобила

Всеки автомобил с нуждае от техническа поддръжка, за да бъде оптимално полезен и безопасен на пътя. За всички останали работи като транспортни, складове, поддържане и ремонт на основните фондове, технически контрол, енергозахранване и изработване на технологично обзавеждане, съоръжения и инструменти, спадат към спомагателните дейности.

Технологичният процес е съставен от операции. Те от своя страна се поделят на следните елементи: установки, преходи и похвати.

Операцията се нарича завършена част от технологичния процес за обработване на един детайл, част или няколко детайла, или ремонт на изделието, когато се прави на едно място. Вижте и за втора употреба авточасти.

В резултат на технологичния процес, самата операция се характеризира с неизменност на обекта на производство, ремонт, сглобяване или механична обработка, работно място, изпълнение.

Всеки производствен процес е закономерно единство от средства за производство и работна сила.

Производственият процес се състои от основни и спомагателни технологични процеси. Те заемат определено място и се наричат работен пост. На един работен пост може да има няколко работни места.

Самият технологичен процес е онази завършена част от производствения процес, която непосредствено е свързана с изменение на химични и физични свойства на материалите, на формите, размерите и взиманото разположение на частите при сглобяване в съответните изисквания и техническа документация.

Основните технологични процеси при авторемонтно производство са:

  1. Демонтиране на автомобила (агрегата);
  2. Измиване;
  3. Контрол и сортиране (дефектация) на частите;
  4. Изработване на нови детайли;
  5. Ремонтно-възстановителна дейност;
  6. Комплектуване на частите;
  7. Сглобяване на изделието;
  8. Разработване, регулиране и изпитване на ремонтираното изделие;
  9. Боядисване и даване на клиента.

Всичко това са само малка част от ремонтните дейности по поддръжка на всеки един автомобил.

Scroll to Top