Рязане и демонтаж на сгради с диамантени инструменти

Под разглобка и разрушаване на сграда се разбира комплексен процес по отделянето, на каквато и да е част или всички конструктивни елементи на зданието, освобождаване и разчистване на мястото на строителните демонтажни работи с последващо извозване на непригодната конструкция, материали, строителни отпадъци и боклук на специално оборудване и извозване до местата предвидени за това. Разглобката и разрушаването на зданието се извършва в зависимост от условията на реконструкция и могат да бъдат напълно и частично. Пълната разглобка и разрушение на зданието се осъществява при неговото събаряне или значителна реконструкция. Частична се провежда при изменение на обемно планировъчните решения на зданието, замяна на отделна конструкция, елементи, а също и техния ремонт.

Разрушаването на зданието се осъществява при нецелесъобразност на използване в последващи съставляващи елементи на неговата конструкция и детайли от (старото здание), а също и при необходимост от изпълнение на работи по събаряне на зданието или значителни негови части в пределно къси срокове и при минимално време за труд.
Разглобката на зданието се изпълнява при повторно използване на конструкцията и материала, а също и при невъзможност или неефективност на прилаганите методи на разрушаване. В процеса на разглобка на зданието се осъществява работа по демонтажа, разрушаване, частично и напълно на цялата конструкция.

Демонтажа на строителната конструкция е механизиран процес и отстраняването и в неразрушен вид може да стане с използването на товаро подемни, такелажни и транспортни средства. В процеса на демонтажа на конструкцията се извършва частично разрушение само на отделни крепежни и свързани елементи. Под разглобката на строителна конструкция се разбира процес по частичното й разрушение с цялостно разчленяване на отделни елементи с последващо тяхно извозване.

Разглобката и демонтажа на конструкцията може да се осъществи с укрепването на блокове и по елементно. Разглобката и демонтажа на укрепените блокове има ред преимущества сравнение с по елементната разбърка, в частност се съкращава срока на производствените работи, в 1,5— 2 пъти намалявайки тяхната трудоемкост, като повишава безопасността на производствените работи и културата на производство.

В особени случаи на демонтаж на здание и съоръжения (административно битови едноетажни здания, не високи димо отводни тръби, опори и др.) може да се извършава нацяло без разглобка. При този случаи се освобождава демонтираната част на зданието или съоръжението от връзката с фундамента и в цял вид се премества на друго място или с помощта на специални транспортни средства се извозва от пределите на работната площадка.

Scroll to Top